DARMOWA WYSYŁKA PRZY ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 250 ZŁ  

Lorem ipsum

New

Praesent feuqiat dictum

Lorem ipsum

Sale

Praesent feuqiat dictum

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty Inpost) już od 200,00 zł.
Regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na portalu cudikids.pl.
 2. Informacje o firmie:

Cudi KiDS

Marek cudek Cudki
ul. Kosocicka 50a
30-694 Kraków
Polska
tel.: 501 044 771
NIP: 679 163 22 01

 1. Definicje:
  (1) Regulamin – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
  (2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
  (3) Sprzedawca – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cudikids.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
  (4) Towar – produkt, którego opis jest dostępny w Serwisie.
  (5) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem Cudi Kids, a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego www.cudikids.pl.
  (6) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

 2. Oferta i zawieranie umowy kupna-sprzedaży:
  (1) Sprzedawca w butiku na www.cudikids.pl oferuje Kupującym swoje produkty. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.
  (2) Kupujący wybiera produkt za pomocą formularza zamówienia. Do momentu potwierdzenia zamówienia Kupujący ma prawo do podglądu oraz modyfikacji danych w swoim zamówieniu oraz do jego anulowania.

  (3) Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

  (4) Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w cenniku dostaw.
  (5) Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Sprzedający powinien wtedy potwierdzić transakcję drogą elektroniczną.
  (6) W razie problemów z dostawą lub innych przeszkód, które utrudniłyby realizację zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego drogą elektroniczną. Częściowa realizacja zamówienia w takim przypadku możliwa jest jedynie po jej uzgodnieniu przez obie strony.

5. Wysyłka, terminy dostawy: 

     (1) Sprzedający przekazuje do dostarczenia produkt w terminie od 2 do 5 dni       roboczych, gdy należność za zamówienie (z kosztami wysyłki) zostanie zaksięgowana   na podanym koncie lub zgody Sprzedawcy na wysłanie zamówienia za pobraniem   (płatnego przy odbiorze).

  (2) Koszt przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu.

  (3) Jeżeli dostawa nie powiedzie się z powodu podania przez Kupującego niewłaściwego lub niepełnego adresu, Sprzedający ponowi próbę wysłania produktu na koszt Kupującego, jeżeli ten zgodzi się pokryć koszty ponownej wysyłki, określone w opisie produktu. Sprzedający wyśle produkt dopiero po otrzymaniu opłaty za ponowną wysyłkę produktu.

6. Płatność:

  (1) Każda transakcja potwierdzana jest fakturą.

  (2) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro 

  (3) Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ) lub przelewem na konto bankowe Sklepu nr 45116022020000000117463211 w Banku Millennium.

7. Odstąpienie od umowy:

(1) Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

(2) Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

(3) W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży należy poinformować o tym sprzedawcę, składając jednoznaczne oświadczenie woli (poprzez wysłanie tradycyjnego listu lub maila). Kupujący może skorzystać z załączonego wzoru odstąpienia od umowy.

(4) Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać do sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

(5) Zwracany produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę jedynie wówczas, gdy zostanie odesłany w stanie nienaruszonym oraz w oryginalnym opakowaniu nie zawierającym żadnych uszkodzeń. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.
(6) Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.
(7) Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty w terminie 14 dni od przyjęcia zwracanego Produktu.

(8) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.
(9) Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie kupującego, oraz takie, które zostały na jego życzenie zmodyfikowane.

(10) W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

Cudi KiDS
Ul. Kosocicka 50a
30-694 Kraków

cudi@post.pl

Ja……………………………… niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie umowy kupna-sprzedaży następującego towaru ………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Sklepu……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Przesyłki nadawane z tytułu reklamacji lub odstąpienia od umowy należy nadawać na adres:

Cudi KiDS
Ul. Kosocicka 50a
30-694 Kraków

8. Reklamacje:

  (1) Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta za wady fizyczne lub prawne towarów na zasadzie art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

  (2) Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy bez wad.

  (3) Każda rzecz kupiona w sklepie, która posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży, może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.

  (4) Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady.

  (5) Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

  (6) Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

9. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych:

  (1) Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedawca.

  (2) Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  (3) Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

10. Prawa autorskie:

Produkty, obrazy i projekty CUDI KIDS są własnością MAŁGORZATY BRYLOWSKIEJ i          bez zgody Autorki nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane do   celów handlowych.

11. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2012, Nr 1225).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl